FINANCIELE ADOPTIE

Individuele financiŽle adoptie
Voor 30 euro per maand geeft u een kind in ons weeshuis een mooiere toekomst.
Deze bijdrage bekostigt onderwijs, kleding, schoenen, gezonde evenwichtige voeding en medische zorg.
U kan corresponderen met het kind en in de toekomst zal ook persoonlijk contact mogelijk zijn.

Het is natuurlijk ook mogelijk om samen met familieleden, vriend(inn)en, collega's, klasgenoten, ...
gezamelijk een kind financieel te adopteren.

Joko Kope-groepsadoptie
30 euro per maand dekt niet de volledige kost van een kind in ons weeshuis.
Er zijn ook nog de onvoorziene medische kosten. Kosten voor de werking van ons weeshuis
(personeel, veiligheid, verzekering, onderhoud...).
Kosten voor schoolreisjes, voor buitenschoolse activiteiten, voor kleine dingen die voor
westerse kinderen een evidentie zijn.

Daarom organiseren wij Joko Kope-groepsadoptie. Voor een vrij bedrag per maand of per jaar,
volgens uw eigen mogelijkheden steunt u de werking van ons weeshuis en zorgt u er voor dat
we de kinderen een extraatje kunnen geven bovenop hun basisbehoeften.
Via een jaarlijks rapport wordt u op de hoogte gehouden over de werking van ons weeshuis.

Meer info kan u verkrijgen via info@jokotogo.com


FISCAAL ATTEST
Fiscale attesten worden uitgereikt bij giften vanaf 40 euro die wij ontvangen
via de rekening ďO.S.J. Steunfonds – JOKO TOGOĒ nr. BE65 7350 3726 8596 (BIC: KREDBEBB)
met duidelijke vermelding: Weeshuis Sylvia Roovers.
Vul ook ons WEBformulier in.

Dat kan ťťn gift zijn of het kunnen verschillende giften zijn in hetzelfde kalenderjaar,
voor een totaalbedrag van 40 euro.

Wanneer wij uw storting van minstens 40 euro/kalenderjaar ontvangen vóór 31 december 2015
ontvangt u automatisch een fiscaal attest voor uw belastingsaangifte van 2016 (inkomsten 2015).


VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE VZW IN TOGO
Wij hebben veel appreciatie voor de inzet van vrijwilligers maar op dit ogenblik is er geen concrete nood en zien wij ook geen mogelijkheid om met vrijwilligers te werken. De bouw van ons weeshuis is nog in volle gang en er zijn nog geen kinderen aanwezig. Bovendien is ons project erop gericht zoveel mogelijk met de plaatselijke bevolking samen te werken. Op deze manier bieden we hen de mogelijkheid een inkomen te verwerven. Vrijwilligerswerk vraagt veel energie en aanpassingsvermogen van zowel de vrijwilligers zelf als van de lokale mensen. Extra begeleiding is daarom noodzakelijk. Deze hebben wij niet voorhanden. Dit is zeker geen principieel standpunt betreffende vrijwilligerswerk, maar een pragmatische houding die rekening houdt met de situatie van vandaag.