FOTOgallery

eenweeshuisbouwen
Foto's van de bouw van ons weeshuis
vrijwilligerswerk
Foto's van het vrijwillerswerk van Sylvia in Togo
activiteiten
Foto's van vzw activiteiten en activiteiten georganiseerd tvv de vzw

© vzw Joko Togo - De foto's op deze site zijn onderworpen aan een copyright. Deze foto's mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vzw Joko Togo.